Ένας «εσωτερικός χώρος» φιλόξενος στην ελπίδα...

Nέες ομάδες δημιουργούνται στη Ροή

Ιστορίες εφηβείας…

Bιωματικό σεμινάριο γονέων εφήβων    

Καλή αντάμωση!!

Στη Ροή...

Αναζητώντας σταθερές σήμερα

Ξανά απο κοντά στη Ροή...