Ομάδα Αυτογνωσίας

Ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται τυχαία μαζί......................

Νέες τάσεις, νέες δράσεις

Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται σήμερα ;

Ο γνωστός-άγνωστος εαυτός μου

Καμιά φορά νιώθω πως είμαι τόσοι πολλοί που χάνομαι!                                                             Οδυσσέας Ελύτης