«Ακροβατώντας στις σχέσεις»

Κάθε σχέση είναι διαφορετική…

«Βουτιά στα θέλω μου…»

Βιωματικό σεμινάριο

Ομάδα Αυτογνωσίας

Ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται τυχαία μαζί......................

Νέες τάσεις, νέες δράσεις

Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται σήμερα ;