Ομάδα Αυτογνωσίας

Ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται τυχαία μαζί......................

« Εμπόδια και γέφυρες »

Νέο βιωματικό σεμινάριο .......

Ο γνωστός-άγνωστος εαυτός μου

Καμιά φορά νιώθω πως είμαι τόσοι πολλοί που χάνομαι!                                                             Οδυσσέας Ελύτης

Νέες τάσεις, νέες δράσεις

Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται σήμερα ;

Βιωματικό Εργαστήρι : Μπροστά στο επόμενο βήμα ………

Απευθύνεται σε όσους βρίσκονται μπροστά σ' ένα επόμενο βήμα ζωής