Σεμινάρια

Δυο λόγια για τα βιωματικά σεμινάρια

Η “δια βίου” εκπαίδευση ενώνει την Θεωρία με την Εμπειρία. Παράλληλα δίνει την  δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν καθημερινά ερεθίσματα που δέχονται, ως έναυσμα για περαιτέρω βελτίωση της ζωής τους.

Τα βιωματικά σεμινάρια πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό και στοχεύουν στην περαιτέρω επεξεργασία διαφόρων θεμάτων.

Η δομή (συχνότητα-διάρκεια)των σεμιναρίων καθώς και οι επιμέρους στόχοι οργανώνονται ανάλογα με το θέμα τους.

Στην βιωματική εκπαίδευση ο σύμβουλος και  οι συμμετέχοντες συμμετέχουν ενεργητικά

 

Όσο αφορά στον ρόλο  του συμβούλου και του συμμετέχοντα

Ο σύμβουλος μαθαίνει μαζί με τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες είναι συνυπεύθυνοι για τη μάθηση, συνεισφέρουν στην διαδικασία και την εξέλιξη

Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν ενεργά και μπορούν να καθοδηγούν τη διαδικασία μέσα από τις ερωτήσεις που θέτουν στον εαυτό τους ,τον σύμβουλο ή τους άλλους συμμετέχοντες

Επικρατεί κλίμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, φροντίδας και κατανόησης

 

Όσο αφορά στη μαθησιακή διαδικασία

Έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση στη γνώση μέσα από το συναίσθημα ,την παρατήρηση, τη σκέψη και την πράξη

Έμφαση στο βίωμα ,την επεξεργασία και την αφομοίωσή του στη ζωή του συμμετέχοντα

Έμφαση στον εσωτερικό κόσμο, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την πράξη. Η εμπειρία κάθε υποκειμένου λειτουργεί ως αφετηρία για μάθηση. Η μάθηση είναι μία διαρκής διαδικασία που συμβαδίζει με τις ανάγκες του συμμετέχοντα.

Δίνεται προτεραιότητα στην προσωπική εξέλιξη και ωρίμανση.

Έμφαση στη δημιουργικότητα, συναισθηματική και κοινωνική επίγνωση, την κριτική εξέταση/επεξεργασία και στην προσωπική και κοινωνική αλλαγή.