Καλή αντάμωση!!

Anastasia Karouba / 2022-09-20

Στη Ροή...

"Όταν κάνεις πράγματα με την ψυχή σου, είναι σαν να κυλλά ένα ποτάμι μέσα σου"

                                                                                                           Rumi