Έλλη Κυπριώτη

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας GCDF.

Εργάστηκε για 15 χρόνια (1997-2012) στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ως υπεύθυνη εκπαίδευσης του προγράμματος. Στον τομέα ευθύνης της περιλαμβάνονται η  συμβουλευτική της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτογνωσίας καθώς και η συμβουλευτική της σταδιοδρομίας, του επαγγελματικού προσανολισμού και της εκπαίδευσης .

Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων, συμμετέχοντας ως εκπαiδεύτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας  και επαγγελματικού προσανατολισμού:

 • Σε στελεχη Αγωγής Υγείας και Συμβουλευτικών σταθμών,
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης
 • Σε μεταπτυχιακούς φοιτητες του τμήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
 • Σε επαγγελματίες που συμμετέχουν σε σεμινάριο επιμόρφωσης Συμβουλευτικής και Επαγγελαμτικός Προσανατολισμός της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέσα στο εύρος των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της είναι η διοίκηση, η εποπτεία και η εκπαίδευση

Στο παρελθόν,1981-1996, είχε εργαστεί  ως σύμβουλος ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε πολυεθνική Γερμανική εταιρεία.Στις αρμοδιότητες της ήταν και η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

Οι βασικές της σπουδές συνδέονται με τα πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνιολογίας (Πάντειος).

 • 1984-1985 μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία (Πάντειος)
 • 1984-1985 σεμινάριο με θέμα : παραβατικές συμπεριφορές εφήβων(Κέντρο Εγκληματολογικών Ερευνών)
 • 1996 εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στελεχών Πρόληψης  (ΚΕΚ ΚΕΘΕΑ)
 • 1998-1999 εκπαιδευση στην Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΚΕΚ ΚΕΘΕΑ και Μεταπτυχιακό Φιλοσοφικής Αθηνών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
 • 1999-2000 εκπαίδευση στη δυναμική της ομάδας (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήμιο Αθηνών& ΚΕΚ ΚΕΘΕΑ) τις Ψυχολογικές Παράμετρους και νέες τάσεις στην επαγγελματική συμβουλευτική και στην αγορά εργασίας (Τομέας ψυχολογίας-Πρόγραμμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • 2000-2001 Επίλυση Συγκρούσεων,Διεργασία ομάδας(Αθηναικό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου)
 • 2001-2002  Eκπαίδευση στην Συμβουλευτική & Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Κέντρο Συμβουλευτικής,Προσανατολισμού και Εκπαίδευσης)
 • 2002 Συμμετοχή σε σεμινάριο απόκτησης χρήσης της σειράς από την SHL
 • 2004-2005 Συμμετοχή σε Πρόγραμμα ειδικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη «Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στην αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης (ΚΕΚ ΚΕΘΕΑ & Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας,& Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο, τμήμα Ψυχιατρικής & Boston College, τομέας Κοινωνικής Εργασίας
 • 2005 την εκπαίδευση Ενηλίκων και κοινωνικές δεξιότητες   (Επιστημονική Ενωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
 • 2006-2007 εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας & ΕΕΤΑΑ Α.Ε)
 • 2008-2009 συμμετοχή σε πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας , Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης ( GCDF Hellas& NBCCInternational)

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα όπως και οι δημοσιεύσεις της αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων, τη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Είναι :

 • Πιστοποιημένη σύμβουλος GCDF(GlobalCareerDevelopmentFacilitator)από τον Διεθνή Επιστημονικό Φορέα NationalBoardforCertifiedCounselors(NBCC-International)  
 • Πιστοποιημένο μέλος του μητρώου Συμβούλων ΣΥΥ του ΕΚΕΠΙΣ
 • Πιστοποιημένο μέλος του μητρώου Συμβούλων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας
 • Μέλος του ITACA(Σωματείο των Ευρωπαίων Επαγγελματιών Λειτουργών για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης)