Ακροβατώντας στις σχέσεις

Αναστασία Καρούμπα / 2019-10-20

Στιγμές απο την πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου

Εξερεύνηση  της σχέσης που μας "ξεκουράζει" και της σχέσης που μας "κουράζει".

Εντοπισμός των συναισθημάτων και των ποιοτικών χαρακτηριστών της κάθε σχέσης.

Δουλέψαμε ατομικά, σε μικρή ομάδα και στην ευρύτερη ομάδα.

Εκφράσαμε με διαφορετικούς τρόπους τα συνθήματα και τα χαρακτηριστικά των σχέσεων.

Περιμένουμε τα επόμενα βήματα...