Εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση

Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών

Ο Εναλλακτικός Χώρος Συμβουλευτικής “Ροή”, διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, σύμβουλοι) εστιασμένα στην θεμελιώδη αρχή της Συμβουλευτικής, την ενεργητική ακρόαση ( reflective listening), που  χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις της Συμβουλευτικής (αξιολόγηση, παραπομπή, ψυχοθεραπευτική δουλειά).

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ταξινομούνται σε δυο επίπεδα:

Σε επίπεδο γνώσεων

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να αποκτήσουν εστιασμένες γνώσεις μέσα από την θεωρία, στην διερεύνηση και ενδυνάμωση της ενεργητικής ακρόασης. 
Να  εμπλουτιστούν με νέα βιβλιογραφία αναφορικά με την ενεργητική ακρόαση.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

Η απόκτηση εμπειρίας μέσα από τις ασκήσεις και την ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνικών.

Υποστήριξη μετά το τέλος του Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα  διεπαγγελματικής συμβουλευτικής των εκπαιδευομένων από τα στελέχη του Εναλλακτικού Χώρου Συμβουλευτικής “Ροή”.

 

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος,  είναι 30  ευρώ. Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, τέσσερα άτομα.  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό.

Ημέρα σεμιναρίου Παρασκευή 28 /11/2014 και ώρα 17.00- 20.00. Εισηγήτριες σεμιναρίου Αναστασία Καρούμπα και ‘Ελλη Κυπριώτη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@exsroi.gr και στα τηλέφωνα 210-9939720- 6980781230 (Αναστασία Καρούμπα)