Νέες τάσεις, νέες δράσεις

Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται σήμερα ;

Στο εναλλακτικό χώρο Συμβουλευτικής «Ροή» παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο: την ανάπτυξη της αυτογνωσίας του ατόμου, τη λήψη και υλοποίηση συνειδητών αποφάσεων, την έγκαιρη ευαισθητοποίηση του ατόμου όσο αφορά στα εργασιακά περιβάλλοντα και τα χαρακτηριστικά τους.

   Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται σήμερα ;

·         Ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται σε μια συνεχή αλλαγή. Ειδικότερα, η πρόσφατη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ρευστό περιβάλλον εργασίας.

·         Κάποιες εργασίες αποδυναμώνονται και νέες εναλλακτικές δημιουργούνται.

·         Οι δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες απαιτούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι εργοδότες είναι περισσότερες και πιο σύνθετες από αυτές που χρειάζονταν στο παρελθόν.

·         Το ταίριασμα των αναγκών και των προοπτικών της αγοράς με τις ατομικές ανάγκες και αξίες δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί, ιδίως όταν το άτομο βρίσκεται σε νεαρή ηλικία.

·         Μια τέτοια συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει έμμεσα στη μείωση των ποσοστών ανεργίας.

Απευθύνεται :  

  • Σε μαθητές λυκείου
  • Σε απόφοιτους λυκείου
  • Σε φοιτητές
  • Σε αποφοίτους
  • Σε υποψήφιους εργαζόμενους
  • Σε σχολεία
  • Σε φροντιστήρια
  • Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Σε εταιρίες

 Η διεξαγωγή της διαδικασίας συνδιαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του συμβουλευόμενου και τους στόχους που ορίζει με τον σύμβουλο του.Tα προγράμματα μας είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και υλοποιούνται από πιστοποιημένους συμβούλους.

Υπάρχει δυνατότητα ατομικής ή και ομαδικής συμμετοχής.

Πληροφορίες σχετικά με τη δράση μας, στο  210.99.39.720 και info@exsroi.gr