Ομάδα Αυτογνωσίας

Ένα σύνολο ατόμων που βρίσκονται τυχαία μαζί......................

Η ομάδα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της, υποστηρίζει ο Kurt Lewin. Ένα σύνολο ατόμων αρχίζει να αποτελεί ομάδα, όταν αυτά μοιράζονται κοινές συναισθηματικές εμπειρίες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο «εδώ και τώρα». Θέτουν τους στόχους τους και προσπαθούν να τους επιτύχουν.

Αναπτύσσουν τον «δικό τους ασφαλή χώρο» μέσα στον οποίον μπορούν να δοκιμάσουν νέες στάσεις, αξίες και συμπεριφορές, να πειραματιστούν και να εξελιχθούν.  Η ομάδα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή νοηματοδότησης και να υποστήριξης για τα  μέλη της.

Στην “Ροή” οι ομάδες μας δημιουργούνται με βάση την ατομική αξιολόγηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων.

Η ομαδική συμβουλευτική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων, επεξεργάζεται θέματα σχέσεων και εστιάζει στην σημασία της ανατροφοδότησης μέσα από τις σχέσεις.  Στόχος είναι να στηρίξει τους ανθρώπους ώστε να αναδυθούν οι πλευρές του εαυτού τους, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες  που παρουσιάζονται στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της ζωής τους.

 Μέσα από τις ομάδες:

  • Αναπτύσσονται θετικοί τρόποι σκέψης και διαπροσωπικής επικοινωνίας.
  • Καλλιεργείτε  ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων και ψυχικών συγκρούσεων.
  • Αναπτύσσονται η επίγνωση και οι δεξιότητες για  την ομαλή  ωρίμανση και αυτοπραγμάτωση.
  • Αναδύεται ένα πλαίσιο αξιών που προάγει τον Άνθρωπο.
     

Η σύνθεση της ομάδας μπορεί να είναι μέχρι 7 άτομα και για την συμμετοχή τους θα προηγηθεί ατομική συνάντηση.

Οι συναντήσεις  γίνονται  Τετάρτη ( 1/15) και ώρα 19.00- 21.00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@exsroi.gr και στα τηλέφωνα 210-9939720/ 6980781230