Υλικό – συναγόμενα από το κλείσιμο των ομάδων του πρώτου μας βιωματικού σεμιναρίου  «Άνοιγμα στη καταιγίδα»

Οι ομάδες κλείνοντας αυτό το σεμινάριο είπαν:

Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η λύση για να αντιμετωπίζουμε μια προσωπική κρίση είναι μέσα μας………….

Ήρθαμε άλλοι επιφυλακτικοί, άλλοι με διάθεση για αυτοαποκάλυψη, καταφέραμε να εμπιστευτούμε και να ακουμπήσουμε στην ομάδα και να μάθουμε………………..

Η  κοινή προέλευση - η κοινή μας ρίζα, ήταν τα συναισθήματα,   ικανοποίηση, δισταγμός, φόβος , εμπιστοσύνη, το «φορτίο» διαφορετικό αλλά και ίδιο………..

Ο καθένας έχει  πάντα τον δικό του χρόνο για να κάνει τα πράγματα………

Απλά κάποιοι από μας το Τολμήσαμε τώρα…….

Φεύγουμε προβληματισμένοι αλλά και πιο γεμάτοι………

 

Από την μεριά μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσες συμμετείχατε στο πρώτο μας βιωματικό σεμινάριο, για την εμπιστοσύνη και για την διαδρομή που κάναμε μαζί στη “Ροή”.

 Καλή συνέχεια σε όλους μας!