Να συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε την Παιδόπολη "Άγιος Ανδρέας" στο δύσκολο και εξαιρετικό έργο της!!

Πρόσφατη επίσκεψη μας εκεί μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για την ποιότητα, υπευθυνότητα των λειτουργών εκεί και μας γέμισε αισιοδοξία για την δύναμη των ανθρώπων που συνεχίσουν να οραματίζονται πέρα από την κρίση, τις περικοπές και την μιζέρια των καιρών. Να στε καλά