Θεωρία Ανάπτυξης Κινήτρου

Τι είναι η Θεωρία Ανάπτυξης Κινήτρου;

Η αρχική έννοια γεννήθηκε το 1983 και έδωσε απαντήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης  δύσκολων περιστατικών αλκοολικών. Είναι κατευθυντική πελατοκεντρική συμβουλευτική με σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς, βοηθώντας το άτομο να εκφράσει και να επιλύσει την αμφιθυμία του για αλλαγή. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος ώστε να αυξηθεί η εσωτερική  κινητοποίηση του ατόμου και η αλλαγή να προέλθει από μέσα αντί  να επιβληθεί απ έξω.  Δημιουργεί μια ανοιχτή στάση στην αλλαγή και θετική ατμόσφαιρα για να αλλάξει κανείς μια συμπεριφορά. Η δουλειά του θεραπευτή είναι να εκμαιεύσει και να ενισχύσει το κίνητρο για αλλαγή εφόσον αυτό δεν είναι πάρα ένα στάδιο μέσα στην πορεία της αλλαγής.