Συμβουλευτική

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν. Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό της τη συζήτηση. Οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται να ακούν με προσοχή, να βοηθούν χωρίς να κρίνουν τον πελάτη να διακρίνει τα λεπτά σημεία των προβλημάτων του, να επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις αλλά και τον εαυτό του. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης που υποστηρίζουν τη συμβουλευτική πρακτική, όπως η γνωσιακή-συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η προσωποκεντρική, η υπαρξιακή, η συστημική κ.ά. Η Συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο:

 • να αναγνωρίσει ο συμβουλευόμενος τα δυνατά του σημεία και τα αδύνατα
 • να ενισχύσει τα δυνατά του και να βελτιώσει τα αδύνατα
 • να αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση
 • να πάρει την ευθύνη της ζωής  του
 • να αναπτύξει ενδιαφέροντα και δεξιότητες
 • να ανοιχτεί στο διαφορετικό και να δημιουργεί εναλλακτικές επιλογές
 • να γίνει ικανός να προσαρμόζεται στις αλλαγές
 • να μεταφέρει τις γνώσεις /δεξιότητές του σε ποικίλα πλαίσια
 • να συνειδητοποιήσει ότι καμία απόφαση δεν είναι οριστική και αμετάκλητη (ισχύει όμως για το εδώ και τώρα)

Η Συμβουλευτική διαδικασία δεν είναι:

 • ψυχοθεραπεία
 • διάγνωση
 • απροβλημάτιστη διαπίστωση ενδιαφερόντων /κλίσεων
 • στατιστική ανάλυση για ανίχνευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων